Spoorcongres 2023

rail cargo spoorcongres 2023
Wando Boevé
Wando BoevéLid Topteam Logistiek - Dagvoorzitter Spoorcongres 2018
Wando Boevé bekleedde jarenlang diverse managementfuncties bij ECT Hutchison Ports. In die hoedanigheid was hij betrokken bij het optimaliseren en vernieuwen van de logistieke keten. Zo stond hij mede aan de basis van de introductie van het concept ‘synchromodaal vervoer’. Tijdens het Spoorcongres is Wando dagvoorzitter en zal hij op inspirerende wijze hieraan een bijdrage leveren.
Stientje van Veldhoven
Stientje van VeldhovenStaatsecretaris Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Eerder dit jaar bereikten marktpartijen met de Staatssecretaris overeenstemming over een maatregelenpakket om het spoorgoederenvervoer nog duurzamer en aantrekkelijker te maken. Welke maatregelen dat zijn en welke impact deze zullen hebben op de gewenste modal shift zal de Staatssecretaris persoonlijk toelichten.
Ruud Veltenaar - Trendwatcher
Ruud Veltenaar - TrendwatcherFilosoof/ Hoogleraar London Business School
De wereld is in transitie. De bekende filosoof/ trendwatcher Ruud Veltenaar zal u aan de hand van het thema “Shift happens” confronteren met de veranderingen en uitdagingen die de mensheid in het algemeen en de logistieke sector in het bijzonder te wachten staat. Een ‘mind shift’ is onvermijdelijk…
Gilbert Bal
Gilbert BalCorridor Design Analyst, Maersk Line Netherlands B.V.
Containers die de zeehavens in- en uitgaan hebben altijd een bestemming of herkomst in het achterland. Rederijen zijn er bij gebaat wanneer deze containers weer snel inzetbaar zijn. Dit verhoogt immers de benuttingsgraad van de container. Hoe optimaliseer je dit proces en welke rol speelt het spoorgoederenvervoer daarin? Vragen die beantwoord worden tijdens het Spoorcongres.
Jay Baladien
Jay BaladienSupply Chain Manager, Wuppermann Staal Nederland
Wuppermann Staal Nederland (WSN) verwerkt jaarlijks een groot volume aan staalproducten. Circa 25% van alle outboundstromen gaat per spoor, zowel in conventionele wagons als in containers. Om kosten te besparen en CO2-uitstoot te reduceren wordt gekeken hoe deze ladingdragers zo efficiënt mogelijk kunnen worden benut. De oplossing wordt gevonden in de zogeheten driehoeks-verkeren. Jay Baladien, Supply Chain Manager bij WSN, laat tijdens het Spoorcongres enkele voorbeelden hiervan zien.
Mischa van den Berg
Mischa van den BergCustomer Service Manager, Refresco Benelux B.V.
Refresco is een toonaangevende frisdrankleverancier. Intermodale transport-oplossingen vormen voor Refresco een belangrijke pijler in het nemen van verantwoordelijkheid. Daarbij snijdt het mens aan twee kanten, namelijk kostenreductie – én CO2-reductie. Als ambassadeur van Lean & Green gelooft Mischa van den Berg tevens in samenwerking. “Hoe meer we kunnen samenwerken, hoe groter de impact van behaalde doelen.”
George Jaburg
George JaburgIntermodal Transport Manager, Duvenbeck
Typerend in de automotive is de sterke behoefte aan Just in Time (JIT)-leveringen. Productieprocessen mogen nooit en te nimmer stil liggen. Eén dag plat kost al snel
€ 300.000,-. Zo’n groot risico willen verladers en logistieke dienstverleners niet nemen. George Jaburg van Duvenbeck laat zien dat je ook met intermodaal transport JIT kunt leveren. Wat daar bij komt kijken? Dat hoort u tijdens het Spoorcongres.
Erik Pricker
Erik PrickerSupply Chain Manager, Avebe
Meer dan 90% van haar producten levert Avebe aan het buitenland. Producten gaan naar diverse klanten over de hele wereld. Bij Avebe is Erik Pricker continue bezig met het optimaliseren van deze transportstromen, waarbij kostenefficiency en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Tussen de Duitse en Zweedse fabrieken en Nederland wordt inmiddels gebruik gemaakt van het spoorgoederenvervoer. Maar de ambities reiken verder. Welke dat zijn, hoort u tijdens het Spoorcongres.
Gert-Jan Rombouts
Gert-Jan RomboutsManager Transport en Planning, Den Braven Benelux B.V.
We weten allemaal dat de wegen dichtslibben en er dagelijks veel files staan. Door lading te bundelen middels een “Joint Corridor” en te kiezen voor het spoor heeft Den Braven alleen al op het traject Nederland-Polen meer dan 250.000 weg-kilometers bespaard. Gert-Jan Rombouts zal de facetten en de voordelen die met deze “Joint Corridor” gemoeid zijn met u delen.
Dietmar Stockfisch
Dietmar StockfischLogistiek Manager 3Prime Feed
3Prime Feed handelt in veevoergrondstoffen zoals mais, soja en granen. Deze worden opgekocht in Centraal- en Oost-Europa. Daarbij beheerst en controleert 3Prime feed de gehele logistieke keten. Reeds 18 maanden van tevoren wordt de vraag van de klanten geïnventariseerd en vervolgens uitgezet bij de vaste telers. Na de oogst worden de granen, bieten en andere producten via fabrieken en opslagloodsen uiteindelijk naar de klanten gedistribueerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van meerdere modaliteiten. Welk proces daarmee gemoeid is, hoort u tijdens het Spoorcongres.
Cees de Waard
Cees de WaardDirecteur - Eigenaar, De Waard Transport & Logistics
De Waard Transport & Logistics kan je rustig een pionier noemen op het gebied van het spoorvervoer. De logistieke dienstverlener gebruikt de trein al sinds 1986, toen het intermodale transport nog in de kinderschoenen stond. In 2010 is Cees de Waard tevens gestart met geconditioneerd vervoer en andere tijd-kritische lading via het Spoor. Tijdens het Spoorcongres zal Cees de Waard toelichten welke uitdagingen dat met zich mee brengt.