Loading...
Home 2020-10-16T11:29:39+00:00

SPOORCONGRES 2020

Spoorcongres Talkshows 2020: Alle seinen staan op groen?!

In verband met de huidige ontwikkelingen inzake het Coronavirus menen wij er goed aan te doen de talkshows uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Rekening houdend met de huidige curve, verwachten wij dat de talkshows pas na de jaarwisseling kunnen worden opgenomen en uitgezonden. Gelet op alle voorbereidingen die eerder zijn getroffen door alle betrokken partijen en het aantal aanmeldingen dat wij reeds mochten ontvangen, is het uiteraard voor iedereen een grote teleurstelling. Temeer daar wij er alles aan hebben gedaan om de talkshows zo corona-proof mogelijk te organiseren. Niettemin zijn wij van mening dat de veiligheid ten aanzien van onze gezondheid prioriteit heeft boven het organiseren van een talkshow. Bovendien geldt dat wat in het vat zit, niet verzuurt. Wij rekenen dan ook op uw begrip en hopen spoedig op betere tijden. Zodra de nieuwe data bekend zijn, zullen wij u uiteraard hierover informeren.

SPREKERS

Tijdens de Talkshows komen spraakmakende beleidsmakers en politici aan tafel, maar ook spoorvervoerders, operators, logistieke dienstverleners en verladers.

250 DEELNEMERS

Doorgaans nemen circa 250 bezoekers deel aan het Spoorcongres. Tot de bezoekers behoren verladers, logistieke dienstverleners en diverse marktpartijen uit de spoorsector zelf.

CORONA

Vanwege de coronacrisis hebben we dit jaar gekozen voor een frisse, nieuwe opzet. Waarbij u kunt vertrouwen op dezelfde inhoudelijke kwaliteit en energie die u van ons gewend bent.

Lees verder

Introductie

Het sentiment dat spoor(goederen)vervoer bijdraagt aan een schoner milieu en een duurzame toekomst leeft meer dan ooit. Een recent marktonderzoek onder circa 800 burgers en 100 verschillende bedrijven bevestigt dat. De modaliteit draagt volgens de grote meerderheid bij aan een oplossing voor diverse maatschappelijke en logistieke problemen, zoals CO2-uitstoot, congestie op de weg, chauffeurstekorten, hoog- en laagwaterstanden in de binnenvaart en de invoering van tol/ MAUD. Je zou kunnen zeggen: de tijd is rijper dan ooit om te oogsten. Maar, gebeurt dat ook? En hoe verhoudt zich dat tot de eerder uitgesproken ambities en doelstellingen?

Drie talkshows
Deze en andere relevante vragen zullen beantwoord worden tijdens een drietal luchtige talkshows. Telkens vanuit een andere perspectief. Zo schuiven beleidsmakers en politici aan tafel, maar ook spoorvervoerders, operators, logistieke dienstverleners en verladers. Zij gaan met elkaar in discussie waarbij de resultaten van het marktonderzoek de kapstok zal vormen voor een animerend, maar ook inhoudelijk gesprek. De talkshows staan onder leiding van presentator Wietze Smid.

De inhoud van de talkshows staat al vast, de data nog even niet:

  • Talkshow 1: 12:00 uur
    Green Deal en de resultaten van het imago-onderzoek in relatie tot de praktijk

  • Talkshow 2:12:00 uur
    Benutten we de kansen van het spoor als duurzame modaliteit?

  • Talkshow 3: 12:00 uur
    Spoorgoederenvervoer in 2030-2040. Welke innovaties zijn er nodig?

Doel van Talkshows

Na bijwonen van dit congres heeft u inzicht in de verantwoordelijkheid die de betrokken marktpartijen dragen in het gebruik van het spoorvervoer als modaliteit om goederen van A naar B te transporteren.+

Inhoudelijke vragen

Specifieke vragen over het de inhoud van het programma kunt u mailen naar evenementen@evofenedex.nl

Voor wie?

De Talkshows zijn bedoeld voor logistieke managers van bedrijven die bepalend zijn in de logistieke keten, zoals: verladers, logistieke dienstverleners, rederijen, expediteurs en commodity traders. Maar ook andere belangstellende zijn van harte uitgenodigd om kennis te nemen van de informatie.

Deelnemen?

De talkshows vinden plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht en worden uitgezonden via een beveiligde omgeving van Youtube. De inloggegevens ontvangt u, eerst nadat u zich heeft aangemeld via de website van het Spoorcongres.

Partners

Spoorcongres Talkshows 2020 worden mogelijk gemaakt door: